Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby, včetně zastupování klientů v soudním řízení, zejména v následujících záležitostech:

 • smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce a jiné
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • věcná břemena
 • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, uznání dluhu, zajišťovací převod práva   a jiné)
 • společné jmění manželů
 • ochrana spotřebitelů
 • vypořádání spoluvlastnictví (včetně vypořádání vymezením jednotek v domě)
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • dědictví
 • postoupení pohledávek
 • a další.

Kontakt

JUDr. Andrea PRŮCHOVÁ

pruchova@akpruchova.cz

Kpt. Jaroše 510, 432 01 Kadaň (1.patro - vchod z druhé strany budovy)

tel.: +420 474 333 857
mob.: +420 725 332 843

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode