Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby, včetně zastupování klientů v soudním řízení, zejména v následujících záležitostech:

 • rozvody, neplatnost či neexistence manželství
 • zrušení partnerství, neplatnost či neexistence partnerství 
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství (svěření do péče jednoho z rodičů, střídavá výchova, společná výchova)
 • úprava styku rodičů, popř. dalších příbuzných s nezletilými dětmi
 • pozastavení, omezení a zbavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • výživné pro nezletilé i zletilé děti
 • výživné mezi manželi, výživné mezi rozvedenými manželi
 • výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem
 • vypořádání společného jmění manželů, příprava dohod o rozšíření či zúžení společného jmění manželů
 • právní vymáhání pohledávek (exekuce, výkon rozhodnutí)
 • změna příjmení nezletilých dětí
 • řízení o povolení uzavřít manželství nezletilému
 • určení otcovství, popření otcovství
 • pěstounská péče, opatrovnictví, osvojení, poručnictví 
 • vypořádání společného nájmu bytů
 • a jiné.

Kontakt

JUDr. Andrea PRŮCHOVÁ

pruchova@akpruchova.cz

Kpt. Jaroše 510, 432 01 Kadaň (1.patro - vchod z druhé strany budovy)

tel.: +420 474 333 857
mob.: +420 725 332 843

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode